Restaureerimise tööde ülevaatusel
Kalle Lillemets – juhatuse esimees
Anne Kivi – Muinsuskaitseameti Viljandimaa nõunik
Leili Männik – muinsuskaitse ehituse järelevalve


Vaade Suurel Neljapäeval
Kuke allavõtmine restaureerimiseks