K, 03.11 12     KESKPÄEVAPALVUS
Olen veendunud selles, et see,  kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva.  Fl 1:6
P, 07.11 11   JUMALATEENISTUS, 24. pühapäev pärast nelipüha
Kahe riigi kodanik – Kuningate Kuningas ja isandate Issand, kellel ainsana on surematus, Tema päralt olgu au ja igavene võimus.  1Tm: 15,16
K, 10.11 12   KESKPÄEVAPALVUS
Iga hing alistugu valitsemas olevaile võimudele, sest ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest, olemasolevad on aga  Jumala seatud.  Rm 13:1
P, 14.11 11   JUMALATEENISTUS, valvamispühapäev,
kirikuaasta eelviimane pühapäev
LASTERING
Valvake! – Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu!  Lk 12:35
K, 17.11 12   KESKPÄEVAPALVUS
Te teate täpselt, et Issanda päev tuleb just nii nagu varas öösel. Niisiis, 
ärgem magagem nagu teised, vaid olgem ärkvel ja kained.  1Ts 5:2,6
P, 21.11 11     JUMALATEENISTUS, igaviku pühapäev, Kuningas Kristuse püha
Mälestame surma läbi lahkunuid.
Kristus – taeva ja maa Issand – Meie kõik peame saama avalikuks
Kristuse kohtujärje ees.  2Kr 5:10
K, 24.11 10 12 TALGUD KESKPÄEVAPALVUS Ma nägin uut taevast ja uut maad;
sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ning merd ei
olnud enam.  Ilm 21:1
P, 28.11 11 JUMALATEENISTUS, advendiaja 1. pühapäev, kirikuaasta algus OSALEVAD KOGUDUSE SEGAKOOR JA
ABJA NAISKOOR ÕBEÄIDSME KÜLLI SALUMÄE JUHATUSEL
Sinu Kuningas tuleb alandlikkuses – Vaata, sulle tuleb sinu
kuningas, õiglane ja aitaja!  Sk 9:9