JUMALATEENISTUSED JAANUARIS

P, 01.01 11 UUSAASTA JUMALATEENISTUS Jeesuse nimel – Kõik, mida te iial teete sõnadega või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, Tema läbi Jumalat Isa tänades!   Kl 3:17
K, 04.0112 KESKPÄEVAPALVUS Nii nagu te nüüd olete Kristuse Jeesuse võtnud vastu Issandaks, nõnda käige Temas.  Kl 2:6
P, 08.0111  JUMALATEENISTUS, Kristuse ristimise püha, 1. pühapäev pärast ilmumispüha Ristimise and – Keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.  Rm  8:14
K, 11.0112  KESKPÄEVAPALVUS Ma olen leidnud Taaveti , oma sulase. Oma püha õliga olen ma Tema võidnud. Teda toetab mu käsi kõvasti ja mu käsivars tugevdab Teda. Ps 89:21-22
P, 15.0111    JUMALATEENISTUS, 2. Pühapäev pärast ilmumispüha Jeesus ilmutab oma jumalikku väge – Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu.  Jh  1:17
K, 18.0112KESKPÄEVAPALVUS Januneja tulgu! Kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta!  Ilm 22:17
P, 22.0111JUMALATEENISTUS, 3. Pühapäev pärast ilmumispüha Jeesus äratab usule – Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis.  Lk 13:29
K, 25.0110 12    TALGUD
KESKPÄEVAPALVUS, süütalastepäev Vala oma süda välja kui vesi Issanda palge ette! Tõsta oma käed Tema poole oma laste elu pärast!  Nl 2:19
P, 29.0111 JUMALATEENISTUS, 4. pühapäev pärast ilmumispüha Loodusjõudude Issand – Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures.  Ps  66:5