K, 01.09

12

 

KESKPÄEVAPALVUS,
Teadmiste päev

Armastus ei tee ligimesele kurja. Nii on armastus seaduse täitmine.  Rm 13:10

P, 05.09

11

 

JUMALATEENISTUS,
15. pühapäev pärast nelipüha
Tänulikkus – Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu.  Ps 103:2

K, 08.09

12 

 

 

18

 

KESKPÄEVAPALVUS
Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses! 1Ts 5:16-18

 

PÄRDI PÄEVAD:
SEI LA LUCE/NARGENFESTIVAL  2021
Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Kammerorkester, dirigent Tõnu Kaljuste  

P, 12.09

11

 

 

JUMALATEENISTUS,
16. pühapäev pärast nelipüha
Jumala hoolitsus – Heitke kõik oma mure Tema peale, sest Tema peab hoolt teie eest.  1Pt 5:7

K, 15.09

12

 

 

KESKPÄEVAPALVUS
Neid, kes on nüüdsel ajal rikkad, käsi et nad ei oleks ülbed ega loodaks eba-kindlale rikkusele, vaid Jumalale, kes valmistab meile kõike rikkalikult maitsmiseks.  1 Tm 6:17

P, 19.09

11

 

 

JUMALATEENISTUS,
17. pühapäev pärast nelipüha
Jeesus annab elu – Kristus Jeesus on kõrvaldanud  surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse.  2Tm 1:10

K, 22.09

 

12

 

KESKPÄEVAPALVUS
Jah, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu!  Fl 1:21

P, 26.09

11

 

 

JUMALATEENISTUS,
18. pühapäev pärast nelipüha
ALGAVAD LASTERING JA SÜGISLEER
Kristlase vabadus – See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk.  1Jh 5:4c

K, 29.09

10

 

12

 

TALGUD

 

KESKPÄEVAPALVUS, Mihklipäev
Jumala sõnumitoojad – Issanda ingel on leerina nende ümber, kes Teda kardavad, ja Ta vabastab nad.  Ps 34:8

 

Kirik ja kantselei on avatud teisipäevast reedeni kell 10-15.
Pühapäeviti 10-13.

Kui tuled kirikusse, siis järgi nakkuse levikut tõkestavaid meetmeid –
kanna maski ja pea distantsi.

Palun ära jäta oma kodukogudust toetamata annetusega, mida saab teha kantseleis ja interneti teel.

Allan Praats
koguduse vaimulik