K,
02.09
12
13
KESKPÄEVAPALVUS
PIIBLITUND
P,
06.09
11
19
JUMALATEENISTUS, 14. pühapäev pärast nelipüha
ORATOORIUM „KRISTUS“
K,
09.09
12 KESKPÄEVAPALVUS
N, 10.09 18 PÄRDI PÄEVAD : KANON POKAJANEN – Nargenfestival 2020
P,
13.09
11 JUMALATEENISTUS, 15. pühapäev pärast nelipüha
K, 16.09 12 KESKPÄEVAPALVUS
P,
20.09
11 JUMALATEENISTUS, 16. pühapäev pärast nelipüha
K, 23.09 12 KESKPÄEVAPALVUS
P,
27.09
11 JUMALATEENISTUS, 17. pühapäev pärast nelipüha
K, 30.09 10
12
TALGUD
KESKPÄEVAPALVUS