Viljandi Pauluse kirik

Pauluse kirik kõrgub kaunina kesk ilusat Viljandi linna. Ta püüab möödujate pilke ja on lähedane nende südametele, kes on siin ristitud, leeritatud ja laulatatud kui ka neile, kes on siin hüvasti jätnud oma surma läbi lahkunud omastega. Kirikuhoone on koduks kogudusele ja ta uksed on alati avatud kui emal, kes oma lapsi koju ootab.

Igal pühapäeval ja suurtel kirikupühadel toimuvad siin jumalateenistused. Kolmapäeviti on keskpäevapalvused. Siia tullakse osa saama Jumala Sõnast, sakramentidest ja heast muusikast. Kirik on teisipäevast reedeni avatud., et soovi korral kohtuda õpetajaga või viibida hetk altari ees ja süüdata küünal.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi Pauluse koguduse kirikuhoone pühitseti 30. oktoobril 1866. Nõnda on see pühakoda olnud tänaseks linnarahva ja maakihelkonna teenistuses pooleteise sajandi vältel. Koguduse tekkelugu ulatub aga märksa varasemasse aega ning on tihedalt põimunud Viljandi Jaani ja Kõpu Peetri koguduse looga.

Kui tunned huvi Viljandi ajaloo vastu,
siis on sul võimalus hankida endale ajalooraamat
“Viljandi Pauluse kirik 1866 – 2016”.

Raamatusse kogutud kirjutiste kaudu püütakse anda ülevaade Viljandi Pauluse kiriku ja koguduse ajaloost ning tänapäevast. Kirikuhoone arhitektuuri ja selle tähendust omaaegses kirikuehituses tutvustab kunstiajaloolane dr Tiina-Mall Kreem, EELK Konsistooriumi arhivaar Janis Tobreluts vaatleb koguduse lugu tsaariajal, professor dr Priit Rohtmets käsitleb koguduse käekäiku iseseisvas Eestis, õpetaja emeeritus Villu Jürjo ja Janis Tobreluts heidavad pilgu koguduse elule okupatsioonide ajal. Taasiseseisvuse ajast kirjutab nüüdne EELK Toronto Peetri koguduse õpetaja Mart Salumäe, kes teenis Viljandi Pauluse kogudust aastatel 1991–2011. Koguduse tänapäeva kirjeldab allakirjutanu.

Raamat on kirjutatud silmas pidades, et Viljandi Pauluse kirik on pärand, mille meie esivanemad on hoole ja armastusega meile ehitanud ja pärandanud. Meie osa, hea viljandlane, on seda pühakoda hoida ja anda edasi nendele, kes tulevad meie järel.