Koguduse postiaadress:
Kiriku 5, 71012 Viljandi

Kantselei aegadel telefon +372 433 4369
E-post viljandi.pauluse@eelk.ee

Koguduse õpetaja:
Allan Praats

Juhatuse esimees:
Kalle Lillemets

Juhatuse aseesimees
Tiit Jürmann

Organist, juhatuse liige
Anu Röömel

Organist
Tuuliki Jürjo

Koorijuht
Külli Salumäe

Diakooniatöötaja
Mari Sild

tel +372 521 2518
allan.praats@eelk.ee

tel +372 5645 2914
kallelill1966@gmail.com

tel +372 506 3760
pesuekspert@hot.ee

tel +372 521 5281
roomelanu@gmail.com

tel +372 5590 7952
tuuliki4@hotmail.com

tel +372 520 5437
kulli.salumae@ut.ee

tel +372 5349 4057
marisild@hot.ee