Kontaktandmed

Koguduse postiaadress:
Kiriku 5, 71012 Viljandi

Kantselei aegadel telefon +372 433 4369
E-post viljandi.pauluse@eelk.ee

Koguduse hooldajaõpetaja:
Marko Tiitus

Juhatuse esimees:
Kalle Lillemets

Juhatuse aseesimees:
Tiit Jürmann

Organist, juhatuse liige:
Anu Röömel

Organist:
Tuuliki Jürjo

Koorijuht:
Külli Salumäe

Diakooniatöötaja:
Mari Sild

tel +372 53413394
marko.tiitus@eelk.ee

tel +372 5645 2914
kallelill66@gmail.com

tel +372 506 3760
pesuekspert@hot.ee

tel +372 521 5281
roomelanu@gmail.com

tel +372 5590 7952
tuuliki4@hotmail.com

tel +372 56209483
kulli.salumae@ut.ee

tel +372 5349 4057
marisild@hot.ee