Viljandi Pauluse koguduse nõukogu valimine toimub ajavahemikul
25. aprill kuni 2. mai 2021. aastal.

Registreeru täiskogule

Koguduse täiskogusse kuuluvad kõik konfirmeeritud koguduse liikmed, kes on eelmisel või jooksval kalendriaastal käinud armulaual ja tasunud liikmemaksu.
Kirikuseadustiku järgi:
§ 203. Valija
Koguduse juhtimisorgani või ametiisiku valimistel saab osaleda vähemalt 18-aastane konfirmeeritud koguduseliige, kes samas või mõnes teises EELK koguduses on eelmisel või jooksval kalendriaastal käinud armulaual ning tasunud liikmemaksu või teinud liikmeannetuse ning kelle õigusi ei ole kirikukari korras piiratud.

Õpetaja kutsub kokku ja juhatab täiskogu koosolekut koguduse nõukogu valimisteks vähemalt ühel korral nelja aasta jooksul. Nõukogu valitavad liikmed valib täiskogu enda liikmete hulgast ja nende volitused kestavad neli aastat.

Igal koguduse liikmel  on võimalus kontrollida, kas ta on kantud täiskogu liikmete nimekirja nelja nädala jooksul enne koosoleku algust. Liikmete nimekirjas on võimalik teha täiendusi kuni valimiste lõppemiseni. Koguduse liikmetel on võimalus tutvuda nimekirjaga võttes ühendust koguduse vaimulikuga.

Viljandi Pauluse koguduse nõukogusse valitakse 19 liiget ja 5 asemikku.

Nõukogu liikme kandidaatide nimekirja on kantud 33 koguduse liiget. Kandidaadi ülesseadmiskirja saavad esitada ka 5-10 täiskogu liiget koos.

Registreeru täiskogule